Vejledende prisliste

Alle priser er ekskl. moms.

1 mand + bil Pr. time 600 kr.
2 mand + bil Pr. time 900 kr.
3 mand + bil Pr. time 1.300 kr.
4 mand + bil Pr. time 1.650 kr.
1 mand u/ bil Pr. time 400 kr.
Pakkemester Pr. time 450 kr.
Udlevering lager u/ bil Pr. time 450 kr.
Indlevering lager u/ bil Pr. time 450 kr.
Opbevaring – 6 m³ Pr. måned 340 kr.
Palleopbevaring – 1 m³ – (minimumspris 120 kr. pr. måned) Pr. måned 78 kr.
Flyttekasser (kun ved ekstra tilkøb) Pr. stk. 35 kr.
Flyttetæpper (kun ved ekstra tilkøb) Pr. stk. 45 kr.
Pakkepapir (kun ved ekstra tilkøb) Pr. bdt. 145 kr.
Bobleplast (kun ved ekstra tilkøb) Pr. meter 10 kr.

Ovenstående priser er ved ubeset indbo.

Ved besete flytninger afgives et samlet tilbud til kunden.

Bemærk: Vi bruger ikke weekend, søn- eller helligdagstillæg

Ingen skjulte tillæg – alle ydelser er medregnet i prisen.

Du bliver ikke pludselig overrasket når regningen skal betales. Alt er indberegnet.
Nedenstående ses alle de ydelser som er indberegnet i vores timepriser.

  • Diesel og kørsel
  • Flyttebil uanset størrelse, dette er også gældende hvis der skal trailer med.
  • Fuld forsikring.
  • Opstart, tilbudsgivning og faktura
  • Brug af flyttetæpper
  • Udlån af kvalitets flyttekasser

Afregning samt beregning af tiden ved flytninger

Beregningen af timeprisen starter fra, når vi kører fra vores lager i Ebeltoft og slutter, når vi er tilbage igen. Timeprisen beregnes pr. halve time. Alle priser på siden er uden moms.
Alle chauffører er aflønnet efter dansk overenskomst.

Betalingsbetingelser ved flytning

Ved aftalt fast pris, forventes kontant betaling ved endt flytning. Vi modtager ikke check eller dankort. Der kan mod forudgående aftale være andre betalingsbetingelser.
Der ER kvittering på alt arbejde udført af Djurs Flytteservice.

Hvor kredit er aftalt, forfalder vort tilgodehavende Netto Kontant, altså efter en betalingsfrist på 8 dage efter fakturadato.

Ved overskridelse af betalingsdato påføres et rykkergebyr på 100 kr. ved 1. og 2. rykkerskrivelse. Og 100 kr. ved 3. rykkerskrivelse.

Ved forsinket betaling beregnes rente på 2 % pr. påbegyndt måned.
Hvis betalingen stadig ikke sker, vil det medføre yderligere omkostninger, idet sagen uden yderligere varsel vil blive overgivet til inkasso.

Såfremt kundens betalingsevne efter aftalens indgåelse eller påbegyndte udførelse efter vort skøn forringes, har vi retten til at forlange kontant betaling eller depositum.

Betalingsbetingelser for opbevaring

Faktura fremsendes hver måned. Der betales forud til hver den første i måneden.

Ved overskridelse af betalingsdato påføres et rykkergebyr på 100 kr. ved 1. og 2. rykkerskrivelse. Og 100 kr. ved 3. rykkerskrivelse.

Ved forsinket betaling beregnes rente på 2 % pr. påbegyndt måned.
Hvis betalingen stadig ikke sker, vil det medføre yderligere omkostninger, idet sagen uden yderligere varsel vil blive overgivet til inkasso.

Såfremt kundens betalingsevne efter aftalens indgåelse eller påbegyndte udførelse efter vort skøn forringes, har vi retten til at forlange kontant betaling eller depositum.